Tham gia Mạng lưới tư vấn viên Apple

Hãy trở thành Nhà tư vấn về Apple và gia nhập cộng đồng chuyên gia công nghệ toàn cầu để hỗ trợ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt được mục tiêu bằng công nghệ của Apple.

Đẵng ký ngay

Hãy tìm hiểu thêm về cách tham gia Mạng lưới nhà tư vấn về Apple

Mạng lưới nhà tư vấn về Apple bao gồm những chuyên gia công nghệ độc lập chuyên cung cấp các giải pháp của Apple cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới. Là Nhà tư vấn về Apple, bạn sẽ được tiếp cận các tài nguyên và chương trình đào tạo chuyên biệt để phát triển công việc kinh doanh và phục vụ khách hàng của mình tốt hơn. Hãy tìm hiểu thêm về cách tham gia Mạng lưới nhà tư vấn về Apple:

Mạng lưới nhà tư vấn về Apple sẽ cung cấp cho bạn những công cụ và chương trình đào tạo để thu hút khách hàng cũng như mang đến giá trị tối đa. Nhờ đó, bạn có thể tạo dựng doanh nghiệp tư vấn thành công. Thành viên sẽ nhận được một chữ ký trên kênh để quảng bá việc tham gia chương trình, được đề tên trên trang Tìm nhà tư vấn của Apple, nhận được thông tin đánh giá của khách hàng, phần mềm demo, sự kiện và chương trình đào tạo chuyên biệt, tài liệu tiếp thị và hơn thế nữa. Bạn cũng sẽ được mời tham gia cộng đồng Nhà tư vấn về Apple ngày càng lớn mạnh trên khắp thế giới.

“Những mối quan hệ mà chúng tôi gây dựng được trong Mạng lưới tư vấn viên Apple rất vững chắc và là cơ sở để công ty chúng tôi phát triển. Nhờ cộng tác với những tư vấn viên khác và khả năng tiếp cận trực tiếp Apple, tổ chức của chúng tôi chưa bao giờ phát triển nhanh và hiệu quả đến vậy.”

Matt Woestehoff

Giám đốc Tiếp thị và Phát triển Doanh nghiệp,
Foundation Technologies

Bạn có thắc mắc?

Liên hệ với chúng tôi