Ứng dụng công nghệ của Apple cho doanh nghiệp bạn.

Mạng lưới nhà tư vấn về Apple bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ độc lập, chuyên mang các giải pháp của Apple đến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhà tư vấn về Apple có thể giúp bạn xác định công nghệ Apple phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của bạn, đồng thời thiết lập và hỗ trợ các giải pháp CNTT cho bạn.

Tìm Tư vấn viên Apple phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Nhà tư vấn về Apple được đào tạo chuyên môn để giúp bạn xác định, thiết lập và sử dụng công nghệ của Apple nhằm chuyển đổi cách bạn làm việc. Họ có kinh nghiệm chuyên môn trong rất nhiều ngành nghề và giải pháp.

CNTT

Nhiều Nhà tư vấn về Apple đã trải qua quá trình đào tạo về nhiều giải pháp CNTT. Họ cung cấp các dịch vụ CNTT của bên thứ ba, bao gồm việc thiết lập tính năng quản lý thiết bị di động cho thiết bị Apple của bạn, cài đặt mạng bảo mật, cũng như triển khai các giải pháp sao lưu và bảo mật để giúp doanh nghiệp bạn hoạt động liên tục.

Giải pháp

Một số Tư vấn viên Apple chuyên về các ngành cụ thể, chẳng hạn như bán lẻ hoặc chăm sóc sức khỏe, để cung cấp các dịch vụ ngách cho loại hình kinh doanh của bạn. Họ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp bằng cách đề xuất các ứng dụng sẽ biến đổi mạnh mẽ cách làm việc của bạn.

Các lĩnh vực chuyên môn của Apple

Một số Nhà tư vấn về Apple có kiến thức kỹ thuật chuyên ngành hoặc được ủy quyền để thực hiện các dịch vụ bổ sung của Apple. Họ có thể phát triển ứng dụng tùy chỉnh, thực hiện các công việc sửa chữa và bán lại, tư vấn về giải pháp hỗ trợ tiếp cận và hơn thế nữa.

Tìm Nhà tư vấn về Apple gần bạn