Ứng dụng công nghệ của Apple cho doanh nghiệp bạn.

Mạng lưới nhà tư vấn về Apple bao gồm các công ty độc lập tại địa phương, chuyên cung cấp dịch vụ và giải pháp CNTT liên quan đến sản phẩm của Apple cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhà tư vấn về Apple sẵn sàng hỗ trợ xác định công nghệ phù hợp nhất với doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn, đồng thời đảm bảo giải pháp CNTT được thiết lập, cấu hình và hỗ trợ đúng cách.

Tìm Nhà tư vấn về Apple gần bạn

Tìm hiểu xem Nhà tư vấn về Apple có thể giúp gì cho bạn.

Nhà tư vấn về Apple được đào tạo đặc biệt nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ xác định, triển khai cũng như tận dụng công nghệ mới trong hệ sinh thái Apple. Một số Nhà tư vấn chuyên sâu hơn trong những lĩnh vực sau:

Triển khai và quản lý thiết bị di động

Nhiều Nhà tư vấn về Apple được đào tạo nâng cao về triển khai cũng như quản lý thiết bị macOS, iOS và tvOS bằng Apple Business Manager và những công nghệ Quản lý thiết bị di động mạnh mẽ.

Tìm kiếm ngay

Kết nối mạng và bảo mật

Các Nhà tư vấn về Apple chuyên về kết nối mạng và bảo mật sẽ sử dụng công nghệ mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi ngành vận hành và bảo vệ hoạt động của họ, từ việc cơ bản nhất là lắp đặt Wi-Fi cho đến những nhu cầu bảo mật và sao lưu phức tạp.

Tìm kiếm ngay

FileMaker

Những nhà phát triển FileMaker Pro thiết kế và triển khai giải pháp tùy chỉnh cho iOS và macOS nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tìm kiếm ngay