ค่าสมาชิก

การเป็นสมาชิกใน Apple Consultants Network อาจมีการชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปีในขณะนั้น ในขณะนี้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีสำหรับประเทศไทยคือ 0 ฿

ข้อกำหนดการฝึกอบรมและการรับรองขั้นต่ำ

ที่ปรึกษาของ Apple ต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นต่ำบางประการและมีข้อมูลประจำตัวทางเทคนิคบางประการตามที่ Apple กำหนดเพื่อที่จะสามารถใช้งานโครงการ Apple Consultants Network ได้ ความต้องการในการฝึกอบรมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหลักสูตร Apple Deployment และที่ปรึกษา Apple Series

ภาพรวมโดยละเอียดของข้อกำหนดของโครงการรวมถึงลิงก์ไปยังหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะจะมีให้เมื่อคุณได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้เข้าสู่ Apple Consultants Network

ความต้องการของธุรกิจ

หากคุณสนใจที่จะเป็นสมาชิกของ Apple Consultants Network คุณต้องส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาของ Apple Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัครโดยไม่แสดงความคิดเห็น


ก่อนที่จะดำเนินการสมัครของคุณคุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ :


  • คุณได้รับอนุญาตให้เข้าทำสัญญาในนามของบริษัทของคุณ
  • คุณมีอายุมากกว่า 18 ปีและ
  • บริษัทของคุณได้รับการลงทะเบียนในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสมัคร