Consultant logo

VETA

  • Företagsbeskrivning:

    VETA är ett IT-konsultbolag som sedan 1999 arbetat med både IT- & verksamhetsstöd för mindre till medelstora företag i Stockholmsregionen. Våra kunder har behov av att få ihop verksamhetsprioriteringarna med sin IT-vardag. VETA har kunskap och erfarenhet att utveckla och stödja människors förmåga att använda modern teknik i sin arbetsroll. Det gör att företag får effekt av planerade investeringar, minska arbetsbelastning och utveckla verksamheten.

Specialisering

Certifieringar