Avgifter för medlemskap

Medlemskap i Apple Consultants Network är föremål för betalning av den då aktuella årlig medlemsavgiften. De årlig medlemsavgifterna för Sverige är för närvarande 4027.44 kr.

Krav på minimiutbildning och certifiering

Apple Consultants måste genomgå en viss minimiutbildning och ha vissa tekniska uppgifter, som bestämt av Apple, för att kunna vara aktiva i Apple Consultants Network-programmet. Utbildningskraven omfattar, men är inte begränsade till, kurser i Apple Deployment och Apple Consultants Series.

en detaljerad översikt över programkraven, inklusive länkar till specifika utbildningskurser, tillhandahållas när du officiellt accepteras i Apple Consultants Network.

Verksamhetsbehov

Om du är intresserad av att bli medlem i Apple Consultants Network måste du skicka in en ansökan för Apples övervägande. Apple förbehåller sig rätten att avvisa alla ansökningar utan kommentarer.

innan du fortsätter med din ansökan måste du godkänna följande villkor:


  • Du är behörig att ingå ett avtal för ditt företags räkning;
  • Du är över 18 år; och
  • Ditt företag är registrerat i det land eller den region där du ansöker;