Apple Consultant Network

JCommerce Sp. z o.o.

  • Opis firmy:

Certyfikaty

Badge Certified Support
  • Apple Certified Support Professional
  • Apple Deployment & Management
  • CWS - Certified Wireless Specialist
  • Jamf Certified Admin
  • Jamf Certified Endpoint Security Admin
  • Jamf Certified Expert
  • Okta Certified Professional

Specjalizacja

Zarządzanie tożsamościamiMobilityMacZabezpieczeniaZarządzanie urządzeniami mobilnymi