Apple Consultant Network

k7

 • Opis firmy:

Certyfikaty

Badge Certified Support
 • App Developer for Claris Connect Associate
 • App Developer for Claris Connect Specialist
 • App Developer for Claris FileMaker Pro Associate
 • Apple Certified Support Professional
 • Apple Deployment Essentials
 • Apple Deployment and Management (2022)
 • CompTIA Network+
 • FileMaker 18 Certified Developer
 • Filemaker 17 Certified Developer
 • Jamf Certified Associate

Specjalizacja

Apple DeploymentMobilitySieciMacSerwis terenowyZarządzanie urządzeniami mobilnymiFileMaker