Contributie

Het lidmaatschap van het Apple Consultants Network is afhankelijk van de betaling van de op dat moment geldende jaarlijkse lidmaatschapskosten. De jaarlijkse lidmaatschapskosten voor Nederland bedragen momenteel € 359,07.

Minimale technische vereisten en vereisten voor certificering

Apple Consultants moeten een bepaalde minimale training hebben gevolgd en beschikken over bepaalde technische kwalificaties, zoals bepaald door Apple, om actief te kunnen zijn in het Apple Consultants Network-programma. De trainingsvereisten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, cursussen over Apple Deployment en de Apple Consultants Series.

EEN gedetailleerd overzicht van de programmavereisten, inclusief koppelingen naar specifieke trainingscursussen, zal worden gegeven wanneer u officieel bent toegelaten tot het Apple Consultants Network.

Zakelijke vereisten

Als je geïnteresseerd bent om lid te worden van het Apple Consultants Network, moet je een aanvraag indienen om Apple in overweging te nemen. Apple behoudt zich het recht voor elke toepassing zonder commentaar te weigeren.

voordat u verdergaat met uw aanvraag, dient u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:


  • U bent gemachtigd om namens uw bedrijf een contract aan te gaan;
  • U bent ouder dan 18 jaar; en
  • Uw bedrijf is geregistreerd in het land of de regio waar u solliciteert;